Внимание!

При поръчка на цената на продукта може да се промени!

Във връзка с кризисните процеси в Турция, които доведоха до несигурно ценообразуване, ние сме принудени да преминем към работа с цени за конкретни искания.